اولویت بهینه‏ سازی داده ‏ها در سال 2019
اولویت بهینه‏ سازی داده ‏ها در سال 2019 100
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران 1397/11/02
1397/12/25
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران

0

 روز و 

00

:

00

:

00

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران بلی
بنگاه ‏ها برای حفظ توان رقابتی خود می‏ باید ضمن توجه به استفاده ایمن و رعایت اصول اخلاقی، پتانسیل نهفته در ارزش داده ‏ها را به طور کامل آشکار کنند. مطالعات انجام شده نشان می‏ دهد که افزایش میزان و کیفیت استفاده از داده ‏های گوناگون توسط بنگاه‏ ها، باعث رشد فروش به ازای هر نیروی ‏کار و همچنین رشد بازده دارایی آنها می ‏شود. در این مطلب، خلاصه‏ ای از یافته‏ های اخیر در رابطه با اهمیت موضوع داده‏ ها در بنگاه‏ ها و راهکار پیشنهادی بهینه‏ سازی داده‏ های مطمئن ارائه شده است.
لطفا برای دانلود هریک از فایلها بر روی آن کلیک نماییداولویت بهینه‏ سازی داده ‏ها در سال 2019
بازگشت به لیست پروژه ها