تصویر تجارت کالای بدون نفت خام ایران با کشورهای همسایه طی یازده ماهه نخست 1397
تصویر تجارت کالای بدون نفت خام ایران با کشورهای همسایه طی یازده ماهه نخست 1397 100
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران 1397/10/01
1397/12/23
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران

0

 روز و 

00

:

00

:

00

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران بلی
طی یازده ماهه نخست سال 1397، بیش از 55 درصد ارزش صادرات کالایی بدون نفت خام ایران (معادل ارزشی 22.2 میلیارد دلار) به کشورهای همسایه بوده است. حدود 26 درصد ارزش واردات کشور (معادل ارزشی حدود 10.2 میلیارد دلار) از این مبادی صورت گرفته است. در این مطلب، تراز تجاری ایران با کشورهای همسایه بر اساس ارزش و مقدار طی مدت مذکور قابل مشاهده است.
 
لطفا برای دانلود هریک از فایلها بر روی آن کلیک نماییدتصویر تجارت کالای بدون نفت خام ایران با کشورهای همسایه طی یازده ماهه نخست 1397
بازگشت به لیست پروژه ها