روند ماهانه واردات و صادرات بدون نفت خام طی یازده ماه نخست 1397
روند ماهانه واردات و صادرات بدون نفت خام طی یازده ماه نخست 1397 100
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران 1397/11/03
1397/12/25
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران

0

 روز و 

00

:

00

:

00

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران بلی
در این مطلب، روند ماهانه صادرات کالای بدون نفت خام و واردات کالایی طی یازده ماهه نخست 1397، مورد بررسی قرار گرفته است.
لطفا برای دانلود هریک از فایلها بر روی آن کلیک نماییدروند ماهانه واردات و صادرات بدون نفت خام طی یازده ماه نخست 1397
بازگشت به لیست پروژه ها