آخرین اخبار
آرشیو Print RSS
 
 اطلاعیه ها
آرشیو Print RSS
 
 لیست پروژه ها
تاریخ پایان پروژه :
تاریخ شروع پروژه :
عنوان پروژه :
دسته بندی پروژه :
مدیر پروژه :
مشاور پروژه :
ناظر پروژه :
بررسی سهم بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد
شنبه بیستم دي 1393
طرح جمع آوری اطلاعات اختصاصی صنایع استان
شنبه بیستم دي 1393
عارضه یابی عملکرد بهره وری و عوامل داخلی موثر بر آن در واحدهای صنعتی اصفهان
شنبه بیستم دي 1393
تاریخ حرف، صنایع و تجارت در استان اصفهان
شنبه بیستم دي 1393
امکان سنجی سرمایه گذاری در استان اصفهان; فرصت ها و چالشها(ارزیابی مزیت ها و تعیین اولویت ها)
شنبه بیستم دي 1393
تعیین قيمت سوخت وانرژي اوليه وثانويه كشور
شنبه بیستم دي 1393
بررسی موانع و مشکلات بانوان فعال اقتصادی استان اصفهان و ارائه راهکارهای مناسب
شنبه بیستم دي 1393
بررسی بازارهای هدف صادراتی  استان اصفهان
شنبه بیستم دي 1393
پروژه آموزش الکترونیک اتاق بازرگانی اصفهان
شنبه بیست و پنجم مرداد 1393
پروژه جدید اتاق بازرگانی اصفهان 1
جمعه بیست و چهارم مرداد 1393