آخرین اخبار
آرشیو Print RSS
 
 اطلاعیه ها
آرشیو Print RSS
 
 لیست پروژه ها
تاریخ پایان پروژه :
تاریخ شروع پروژه :
عنوان پروژه :
دسته بندی پروژه :
مدیر پروژه :
مشاور پروژه :
ناظر پروژه :
روند ماهانه واردات و صادرات بدون نفت خام طی یازده ماه نخست 1397
چهارشنبه هفتم فروردين 1398
اولویت بهینه‏ سازی داده ‏ها در سال 2019
چهارشنبه هفتم فروردين 1398
چشم‏ انداز صنعت غذا در جهان در سال 2030
چهارشنبه هفتم فروردين 1398
رتبه ایران در شاخص های بین المللی منتخب
چهارشنبه هفتم فروردين 1398
روابط تجاری ایران با کشورهای آلمان، فرانسه و انگلستان طی یازده ماه نخست 1397
چهارشنبه هفتم فروردين 1398
تصویر تجارت کالای بدون نفت خام ایران با کشورهای همسایه طی یازده ماهه نخست 1397
چهارشنبه هفتم فروردين 1398
مقاصد عمده صادراتی و مبادی عمده وارداتی طی یازده ماهه نخست 1397
چهارشنبه هفتم فروردين 1398
برنامه راهبردي توسعه صادرات غیرنفتى استان اصفهان با رویکرد انتخاب بازار هدف و استراتژی بازاریابی در
يکشنبه بیست و ششم فروردين 1397
بررسي و مطالعه تطبيقي بودجه مصوب 1395 و ارائه راهكارهاي بهينه براي بهبود كسب وكار براي بودجه 1396 با
يکشنبه بیست و ششم فروردين 1397
الزامات و پیشنهادات کاربردی مستند بر توانمندی های بخش خصوصی و دولتی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
يکشنبه بیست و یکم دي 1393